« wstecz

Zarządzanie w biznesie

Opis Studiów

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w biznesie” pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania
i doskonalenia procesów zarządzania organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę własności czy też wielkość. Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy, która pozwoli absolwentom na zarządzanie organizacjami i doskonalenie sposobów ich funkcjonowania. Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie w biznesie pozwala na uzyskanie kompetencji i kwalifikacji pozwalających zajmować różne stanowiska, na wszystkich szczeblach zarządzania w różnych instytucjach: przedsiębiorstwa produkcyjnych, sieciach handlowych i firmach logistycznych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach ochrony zdrowia, własnej działalności gospodarczej. Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie w biznesie to potencjalni członkowie zarządów przedsiębiorstw, menedżerowie wyższych szczebli zarządzania w administracji publicznej, menadżerowie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, samodzielni specjaliści ds. rozwoju, specjaliści ds. organizacji i zarządzania, doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

Czas trwania 3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program

 1. Prawo w biznesie
 2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 3. Spółka handlowa jako forma organizacyjno- prawna przedsiębiorstwa
 4. Markiting. Wyzwania współczesnego biznsu a działalnośćmaretignowa firm
 5. Marketing , a sukces rynkowy przedsiębiorstw
 6. Public relations – podstawowe pojęcia, źródła, funkcje społeczne, podstawy psychologiczne
 7. PR korporacyjny, a PR produktowy
 8. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 9. Zarządzanie personelem, motywowanie i tworzenie zaangażowania pracowników
 10. Tworzenie środowisk innowacyjnych w przedsiębiorstwie
 11. Finanse przedsiębiorstwa
 12. Decyzje finansowe , a pozycja finansowa przedsiębiorstwa
 13. Psychologia biznesu. Kierowanie zmianą w rozwoju organizacji

Koszt studiów 3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.


Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kopia wniesionej opłaty aktywacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880] w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)

Dodatkowo dotyczy Oferty Trzeciego Semestru:
– kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w danym obszarze
– wykaz zajęć zrealizowanych podczas kursu kwalifikacyjnego (nie dotyczy absolwentów kursów PODN w Białymstoku),


Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@axoncem.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121