« wstecz

Informatyka z programowaniem w szkole

OPIS STUDIÓW:

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przygotowują słuchaczy- nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu- informatyki z programowaniem w szkole.

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki z programowaniem w szkole, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki z zakresu współczesnej informatyki uwzględnionymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego, zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do podjęcia współpracy w zakresie obsługi informatycznej działalności dydaktycznej i administracyjnej prowadzonej w szkole.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń,w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy informatyki.
2. Metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej.
3. Dydaktyka przedmiotu.
4. Sieci komputerowe z elementami zarządzania pracownią komputerową.
5. Usługi internetowe.
6. Podstawy systemów informacyjnych.
7. Technologia informacyjna.
8. Podstawy programowania.
9. Metodyka nauczania programowania.
10. Podstawowe narzędzia programisty.
11. Podstawy projektowania baz danych.
12. Elementy technologii informacyjnej i medialnej.
13. Grafika komputerowa i multimedia.
14. Podstawy programowania obiektowego w Javie.
15. Metodyka i elementy e-nauczania ( e-learning).
16. Podstawy projektowania stron WWW.
17. Podstawowe narzędzia programowania.
18. Pakiety specjalistyczne i edytory multimedialne.
19. Programowanie wizualne w szkole.
20. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach) opłata rekrutacyjna 100zł


Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kopia wniesionej opłaty aktywacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł [nr konta: 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001] w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)

Dodatkowo dotyczy Oferty Trzeciego Semestru:
– kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w danym obszarze
– wykaz zajęć zrealizowanych podczas kursu kwalifikacyjnego (nie dotyczy absolwentów kursów PODN w Białymstoku),


Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@axoncem.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121