Aktualna oferta szkoleń

INFORMACJE I ZAPISY:


Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok
Sprawy organizacyjne: Ewelina Skibicka - 512 321 121; e-mail: podn@axoncem.pl
Pobierz:

- kartę zgłoszenia na szkolenie pdf

Warunki uczestnictwa >>>

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie karty zgłoszenia.
Rezygnacja (telefoniczna lub pisemna) ze szkolenia nie później niż 4 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych. Osoby, które nie odwołają swojego udziału w szkoleniu w wyznaczonym terminie, zostaną obciążone PEŁNYMI KOSZTAMI uczestnictwa.
Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę odesłać na podn@axoncem.pl