Kursy Doskonalące

Dysponujemy kadrą doświadczonych nauczycieli, którzy będą udzielać, zgodnie z napływającymi propozycjami, konsultacji w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem oświatą, awansem zawodowym, prawem oświatowym, kształceniem zintegrowanym.

Gotowi jesteśmy także do organizacji lub współpracy w przeprowadzaniu różnego rodzaju seminariów, konferencji, warsztatów bądź szkoleń zgodnie z sugestiami przedstawianymi przez klientów naszej placówki. Nasza oferta nie jest zamknięta, będzie systematycznie rozszerzana.

Wszystkie formy szkoleń zostaną uruchomione po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób.

WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

2018080503.jpg

Program edukacyjno-wychowawczy skierowany jest do osób dorosłych wychowujących dzieci i młodzież tj. nauczycieli, wychowawców, rodziców, studentów kierunków pedagogicznych. W warstwie filozoficznej odwołuje się do koncepcji wychowania personalistycznego (dialogu osób), wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”.

Celem programu jest uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości; refleksja nad skutecznością określonych metod wychowawczych; zakwestionowanie niektórych mitów i stereotypów.

Warsztat pozwala poznać konkretne umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku jasno i wyraźnie stawiane były oczekiwania i granice; dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za własne działania.więcej...

Opublikowano:2018-08-05 22:32:10

INFORMACJE I ZAPISY:


Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok
Sprawy organizacyjne: Ewelina Skibicka - 512 321 121; e-mail: podn@axoncem.pl
Pobierz:

- kartę zgłoszenia na szkolenie pdf

Warunki uczestnictwa >>>

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie karty zgłoszenia.
Rezygnacja (telefoniczna lub pisemna) ze szkolenia nie później niż 4 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych. Osoby, które nie odwołają swojego udziału w szkoleniu w wyznaczonym terminie, zostaną obciążone PEŁNYMI KOSZTAMI uczestnictwa.
Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę odesłać na podn@axoncem.pl

Wzór zlecenia przeprowadzenia szkolenia rady pedagogicznej >>>