« wstecz

Zrealizowane kierunki studiów podyplomowych
Kierunek studiów podyplomowych Miejsce Czas trwania

-Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
- Rewalidacja
-Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
-Terapia pedagogiczna
-Terapia zajęciowa z arteterapią
-Przygotowanie pedagogiczne
-Zarządzanie oświatą
-Oligofrenopedagogika
-Autyzm
-Wychowanie do życia w rodzinie
-Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
-Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
- Technika w szkole
Białystok
ul. Antoniukowska 11
październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.

- Oligofrenopedagogika
- Terapia pedagogiczna
Pisz

Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu ul. Gizewiusza 10
październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.

-Autyzm
Mielnik

Zespół Szkół w Mielniku ul. Brzeska 132
październik 2015 – czerwiec 2016 r.
Logopedia Grajewo

Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie ul. Szkolna 12
październik 2015 – czerwiec 2017 r.

-Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
-Pedagogika specjalna
- Rewalidacja
-Logopedia
-Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
-Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno
- pedagogiczną
-Terapia pedagogiczna
-Terapia zajęciowa z arteterapią
-Przygotowanie pedagogiczne
-Zarządzanie oświatą
-Oligofrenopedagogika
-Autyzm
-Surdopedagogika
-Język polski
-Pedagogika sztuki
- Plastyka
-Historia w szkole
-Wychowanie do życia w rodzinie
-Matematyka w szkole
-Geografia w szkole
-Biologia w szkole
-Informatyka z oprogramowaniem w szkole
-Kształcenie informatyczne w Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
-Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
-Tyflopedagogika
-Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
-Pedagogika lecznicza
-Wczesne nauczanie języka obcego
-Doradztwo zawodowe
Białystok

I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku ul. Brukowa 2
październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.

-Autyzm
-Oligofrenopedagogika
Choroszcz

Zespół Szkół w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 26A
październik 2016 – czerwiec 2017 r.

-Oligofrenopedagogika
-Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
-Przygotowanie pedagogiczne
-Terapia pedagogiczna
-Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
-Zarządzanie oświatą
Pisz

Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu ul. Gizewiusza 10
październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.
Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej Białystok

I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku ul. Brukowa 2
październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.