« wstecz

Oferta studiów podyplomowych w Białymstoku
na rok akademicki 2019/2020


Kierunki pedagogiczne
Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr
1. Andragogika21200zł
2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa31000zł
3. Biologia w szkole31000zł
4. Chemia w szkole31000zł
5. Coaching i tutoring w szkole*21750zł
6. Doradztwo zawodowe31000zł
7. Dydaktyka języka obcego
język angielski
31000zł
8. Dydaktyka języka obcego
język niemiecki
31000zł
9. Edukacja dla bezpieczeństwa31000zł
10. Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu31200zł
11. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)31200zł
12. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)31200zł
13. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)31200zł
14. Edukacja włączająca31200zł
15. Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia*21000zł
16. Etyka w szkole*31000zł
17. Filozofia w szkole*31000zł
18. Fizyka w szkole31000zł
19. Geografia w szkole31000zł
20. Gerontologia i opieka nad osobami starszymi*21200zł
21. Historia w szkole31000zł
22. Informatyka z programowaniem w szkole31000zł
23. Język polski w szkole31000zł
24. Logistyka w szkole*31000zł
25. Logopedia31300zł
26. Logopedia41300zł
27. Matematyka w szkole31000zł
28. nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego31000zł
29. Pedagogika leczniczo-terapeutyczna31200zł
30. Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)31200zł
31. Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną31300zł
32. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną31000zł
33. Pedagogika resocjalizacyjna31200zł
34. Pedagogika sztuki - plastyka w szkole31000zł
35. Przedsiębiorczość w szkole31000zł
36. Przygotowanie pedagogiczne31000zł
37. Przyroda w szkole31000zł
38. Socjoterapia31000zł
39. Technika w szkole31000zł
40. Terapia rodzin*31000zł
41. Trener w oświacie21200zł
42. Wczesne nauczanie języków obcych - język angielski31000zł
43. Wczesne nauczanie języków obcych - język niemiecki31000zł
44. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka31200zł
45. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną31300zł
46. Wiedza o społeczeństwie31000zł
47. Wychowanie do życia w rodzinie31000zł
48. Wychowanie fizyczne w szkole31000zł
49. Zarządzanie w oświacie21200zł


Kierunki administracyjne

Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr
1. Administracja publiczna21200 zł
2. E-administracja21200 zł
3. Kontrola zarządcza21200 zł
4. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych21200 zł
5. Samorząd terytorialny21200 zł


Kierunki pozostałe

Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr
1. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe21200 zł
2. Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia21200 zł
3. Logistyka21200 zł
4. Rolnictwo21200 zł
5. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy21200 zł
6. Zarządzanie w biznesie21200 zł
7. Zarządzanie w ochronie zdrowia21200 zł


TRZECI SEMESTR
OFERTA DLA ABSOLWENTÓW KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
organizuje
podyplomowe kwalifikacyjne studia trzy – semestralne.
Jednakże dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku mamy ofertę tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”.
Pozwala to absolwentowi kursu uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika WSKP i SM w Warszawie w trakcie jednego semestru.


SZCZEGÓŁY OFERTY:


- Oferta kierowana jest do absolwenta kursu kwalifikacyjnego (rok ukończenia nie jest istotny).

- Na podstawie zaświadczenia z kursu z wyszczególnionymi zagadnieniami (wraz z ilością godzin) absolwent podejmuje studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w trybie indywidualnym.

- Tryb indywidualny oznacza zaliczenie różnic programowych wynikających z zaświadczenia z kursu i programu studiów.

- Tryb indywidualny trwa jeden semestr (od października do lutego lub od lutego do września) i kończy się egzaminem.

- Zajęcia trybu indywidualnego odbywają się w formie mieszanej, część realizowana jest w Białymstoku lub innej lokalizacji (np. Lublin, Węgrów, Olsztyn, Łomża), część w formie kształcenia na odległość.

- Po zdanym egzaminie, absolwent otrzymuje świadectwo studiów podyplomowych zawierające suplement z trzech semestrów (nie różni się ono od świadectwa studenta kończącego studia w trybie normalnym).

- koszt tzw.: TRZECIEGO SEMESTRU jest stały dla wszystkich kierunków i wynosi 1200 złotych (możliwość opłaty w ratach).

Oferta dotyczy następująch kierunków:


Lp. Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr Wpisowe
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1 1200 zł 100 zł
2. Terapia pedagogiczna 1 1200 zł 100 zł
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 1200 zł 100 zł
4. Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu) 1 1200 zł 100 zł

Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kopia wniesionej opłaty aktywacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880] w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)


Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@axoncem.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121