« wstecz

Oferta studiów podyplomowych w Białymstoku
na rok akademicki 2019/2020


Kierunki pedagogiczne
Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr
Andragogika21200 zł
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa31000 zł
Biologia w szkole31000 zł
Chemia w szkole31000 zł
Coaching i tutoring w edukacji21750 zł
Doradztwo zawodowe31000 zł
Dydaktyka języka obcego31000 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa31000 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu31000 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)3800 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)31000 zł
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)31000 zł
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna31000 zł
Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia21200 zł
Etyka w szkole31000 zł
Filozofia w szkole31000 zł
Fizyka w szkole31000 zł
Geografia w szkole31000 zł
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi21200 zł
Historia w szkole31000 zł
Informatyka z programowaniem w szkole31000 zł
Język polski w szkole31000 zł
Logistyka w szkole31000 zł
Logopedia41000 zł
Matematyka w szkole31000 zł
Pedagogika terapeutyczno-lecznicza31000 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną31000 zł
Pedagogika sztuki - plastyka w szkole31000 zł
Przedsiębiorczość w szkole31000 zł
Przyroda w szkole31000 zł
Przygotowanie pedagogiczne3800 zł
Przyroda w szkole31000 zł
Resocjalizacja31000 zł
Socjoterapia31000 zł
Technika w szkole31000 zł
Terapia pedagogiczna31000 zł
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej31200 zł
Terapia rodzin31000 zł
Trener w oświacie21200 zł
Wczesne nauczanie języka obcego31000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka31000 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną31200 zł
Wiedza o społeczeństwie w szkole31000 zł
Wychowanie do życia w rodzinie31000 zł
Wychowanie fizyczne w szkole31000 zł
Zarządzanie w oświacie21200 zł


Kierunki administracyjne

Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr
Administracja publiczna21200 zł
E-administracja21200 zł
Kontrola zarządcza21200 zł
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych21200 zł
Samorząd terytorialny21200 zł


Kierunki pozostałe

Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr
Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe21200 zł
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia21200 zł
Logistyka21200 zł
Rolnictwo21200 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy21200 zł
Zarządzanie w biznesie21200 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia21200 zł


TRZECI SEMESTR
OFERTA DLA ABSOLWENTÓW KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
organizuje
podyplomowe kwalifikacyjne studia trzy – semestralne.
Jednakże dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku mamy ofertę tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”.
Pozwala to absolwentowi kursu uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika WSKP i SM w Warszawie w trakcie jednego semestru.


SZCZEGÓŁY OFERTY:


- Oferta kierowana jest do absolwenta kursu kwalifikacyjnego (rok ukończenia nie jest istotny).

- Na podstawie zaświadczenia z kursu z wyszczególnionymi zagadnieniami (wraz z ilością godzin) absolwent podejmuje studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w trybie indywidualnym.

- Tryb indywidualny oznacza zaliczenie różnic programowych wynikających z zaświadczenia z kursu i programu studiów.

- Tryb indywidualny trwa jeden semestr (od października do lutego lub od lutego do września) i kończy się egzaminem.

- Zajęcia trybu indywidualnego odbywają się w formie mieszanej, część realizowana jest w Białymstoku lub innej lokalizacji (np. Lublin, Węgrów, Olsztyn, Łomża), część w formie kształcenia na odległość.

- Po zdanym egzaminie, absolwent otrzymuje świadectwo studiów podyplomowych zawierające suplement z trzech semestrów (nie różni się ono od świadectwa studenta kończącego studia w trybie normalnym).

- koszt tzw.: TRZECIEGO SEMESTRU jest stały dla wszystkich kierunków i wynosi 1200 złotych (możliwość opłaty w ratach).

Oferta dotyczy następująch kierunków:


Lp. Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr Wpisowe
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1 1200 zł 100 zł
2. Terapia pedagogiczna 1 1200 zł 100 zł
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 1200 zł 100 zł
4. Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu) 1 1200 zł 100 zł

Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kopia wniesionej opłaty aktywacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł [nr konta: 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001] w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)


Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@axoncem.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121